Polska dla Młodych

Stwórzmy razem Ustawę o młodzieży

Młodzi są przyszłością Polski

Polska dla Młodych, czyli… Stwórzmy razem Ustawę o młodzieży.
„Młodzi są przyszłością Polski” – te słowa słyszymy bardzo często. Jak praktycznie zaangażować młodych ludzi w tworzenie lepszej przyszłości naszego kraju? Jak dać im warunki do rozwoju osobistego, kształtowania poglądów i przecierania nowych szlaków? Wierzymy,
że w Polsce potrzebne jest prawo, które wzmocni rolę młodych ludzi w Polsce. Ustawa o młodzieży będzie centralnym punktem polityki
na rzecz młodzieży – odpowiadającej na potrzeby młodych Polek i Polaków.

Główne założenia

Analizując prawo młodzieżowe wielu krajów przygotowaliśmy główne założenia i zakres ustawy o młodych:

STWORZENIE PODSTAW POLITYKI NA RZECZ MŁODZIEŻY

• Zdefiniowanie młodzieży

• Powołanie międzyresortowej komórki ds. Koordynacji polityki na rzecz młodzieży

• Zobowiązanie rządu do tworzenia krajowej strategii
na rzecz młodzieży raz na 4 lata, tworzonej i ewaluowanej
z udziałem reprezentacji młodych

• „Youth-check” konieczność sprawdzenia oddziaływania prawa na młodych

Włączenie ludzi młodych w procesy decyzyjne

• Stworzenie ram dla polskiego dialogu usystematyzowanego na wzór europejskiej współpracy
z młodymi

• Powołanie Rady ds. Młodzieży na wzór RDPP – równy udział przedstawicieli resortów oraz młodzieży – zaproszenie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych i reprezentacji Młodzieżowych Rady Gmin

• Procedura współdecydowania co-management

Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym

• Rozwój sektora pracy
z młodzieżą

• Zwiększenie jakości
i rozpoznawalności edukacji pozaformalnej

• Tworzenie sieci nowoczesnych klubów młodzieżowych

Budowa systemu informacji młodzieżowej

• Zapewnienie młodym dostępu do niezależnej, obiektywnej informacji

• Stworzenie sieci punktów informacji młodzieżowej

Wspólnie tworzymy ustawę

Zaczynamy od ogólnych zagadnień w ustawie – będzie wspólnie wypełniać je treścią. Ile trzeba mieć lat żeby nazywać się „młodymi”? Jak zapewnić młodym dostęp do niezależnej i obiektywnej informacji? Czego potrzebują młodzi ludzie, żeby aktywnie działać?

Na te i wiele innych pytań wspólnie odpowiemy na spotkaniach konsultacyjnych. W naszej pracy analizujemy także prawo innych krajów oraz wyniki dotychczas prowadzonych badań i analiz w Polsce. Liczymy na współpracę organizacji młodzieżowych i Młodzieżowych Rad Gmin.

Na początku maja odbędą się pierwsze spotkania.

Baza wiedzy

Wyraź swoją opinię

Twoje zdanie jest ważne!

Rozpoczęliśmy konsultacje!

Etap 1 - Spotkania z ekspertami i organizacjami reprezentującymi młodzież
Etap 2 - Spotkania konsultacyjne w regionach i on-line
OBECNIE: Etap 3 - Konferencja konsultacyjna w Warszawie 29.06.2017
Etap 4 - Konsultacje pełnego tekstu ustawy